İlgili Olanlar
Nar
Puan: 5 Oy:1
Nar
Nar

Adet

Bilgiler Hatalımı ?
BESİN DEĞERLERİ
Porsiyon Miktarı 100 gr
Kalori (kcal) 82
Toplam yağ 1,2 g
Doymuş Yağ 0,1 g
Çoklu Doymamış Yağ 0,1 g
Tekli Doymamış Yağ 0,1 g
Kolesterol 0 mg
Sodyum 3 mg
Potasyum 236 mg
Karbonhidrat 19 g
Diyet Lifi 4 g
Şeker 14 g
Protein 1,7 g
Vitaminler A Vitamini 0 IU
C Vitamini 10,2 mg
Kalsiyum 10 mg
Demir 0,3 mg
D Vitamini 0 IU
B6 Vitamini 0,1 mg
Kobalamin 0 µg
Magnezyum 12 mg
Faydaları

- E­ner­ji ve­rir ve yor­gun­lu­ğu gi­de­rir.

- Vü­cu­du, kal­bi, mi­de­yi ve diş et­le­ri­ni kuv­vet­len­di­rir. Tan­si­yo­nu den­ge­ler.

- Çar­pın­tı­yı gi­de­rir.

- Mi­de il­ti­ha­bı ve ağız ya­ra­sı için fay­da­lı­dır.

- Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rir.

- Kan­ser hüc­re­le­ri­nin ge­liş­me­si­ne en­gel ola­rak, baş­ta cilt ve pros­tat kan­se­ri ol­mak üze­re, kan­se­re kar­şı vü­cu­du ko­rur.

- Kan­da­ki ko­les­te­rol ora­nı­nı ve tan­si­yo­nu dü­şü­rür.

- Da­mar sert­li­ği­ni ön­ler ve da­mar­la­rı açar. Bu özel­lik­le­riy­le kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rı­na kar­şı ko­ru­yu­cu­dur.

- Kan­da­ki şe­ker se­vi­ye­si­ni de den­ge­le­ye­rek şe­ker has­ta­la­rı­na iyi ge­lir.

- İs­ha­li (dia­re) ön­ler te­da­vi­de des­tek sağ­lar.

- İ­yi bir id­rar sök­tü­rü­cü­dür.

- Cilt sağ­lı­ğı için fay­da­lı­dır. Cilt en­fek­si­yon­la­rın­da olum­lu kat­kı­sı var­dır ve cil­de pü­rüz­süz bir gö­rün­tü sağ­lar.

- Ba­ğır­sak­lar­da iyi huy­lu bak­te­ri­le­rin (pro­bi­yo­tik­ler) ge­li­şi­mi­ni des­tek­ler.

- Nar su­yu se­si açar.

Zararları

Narın vücuda herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Ancak nar bazı kişiler tarafından tüketildiğinde sakıncalı ve zararlı hale gelebilir. Bu nedenle narı herkesin tüketmemesi gerekmektedir.

Kemoterapşi hastaları 
Nar içerisinde bir çok zengin vitamin ve mineral barındırmaktadır. Narın içerisinde yer alan bu mineraller, kanser ilaçları ile etkileşime geçebilir. Bu nedenle kanser hastalarının ilaç kullandıkları sırada nar tüketmeleri önerilmez.

Hamileler 
Yine yüksek miktarda element içeren nar, hamileler için oldukça sakıncalıdır.

Bağırsak ameliyatları 
Narın sindirim sistemini hızlandırıcı etkisi bulunmasından dolayı bağırsak ameliyatı geçirenlere nar tüketimi önerilmemektedir.

Gaz ve şişkinlik sorunu yaşayanlar 
Çok çabuk hazmedilse de bazı kişilerde gaz ve şişkinlik meydana getirebilir. Ateşi olan hastaların tüketimine dikkat etmesi gerekir.

Tarihçesi Nar (Punica granatum, Punicaceae) bilinen en eski meyvelerden biridir. Kültür tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar gitmektedir. Kökeni güney doğu Asya olup, buradan Özbekistan, İran, Türkiye ve Akdeniz ülkelerine yayılmıştır. Ayrıca Amerika kıtasında da yetiştirilmektedir. Kutsal kitaplarda, Eski Mısır, Yunan ve Roma efsanelerinde nardan söz edilmektedir.

Nar, Eski Yunan’da ölümü, Çin’de ise uzun yaşamı temsil etmiştir. Eski İran’da, nar çekirdeklerinin savaşçıları yenilmez kıldığına inanılırdı.
VİDEO
Video

Yorumlar


.