İlgili Olanlar

Adet

Bilgiler Hatalımı ?
İLAÇ BİLGİLERİ
Formülü Her bir tablette; Feniramin hidrojen maleat 22.7 mg
Farmakolojik özellikleri
Avil tablet aşırı duyarlık reaksiyonlarının ve çeşitli nedenlerden ileri gelen kaşıntıların tedavisine elverişlidir. Akıntılı mukoza iltihaplarında ve sulanan ekzemalarda Avil tablet, sıvı sızıntısını azaltır.
Alerjik hastalıklarla ilgili şikayetler (aşırı duyarlılık belirtileri):
- Aksırık nöbetleri, burunda kaşıntı ve salgıyla birlikte seyreden saman nezlesi, konjonktivit .
- Ürtiker ve deride kızarıklık ve şişkinlik yapan kaşıntılı ekzema (nörodermatit).

Endikasyonları
Kontrendikasyonları
Uyarılar/Önlemler
Bakiye idrara yol açan prostat hipertrofisi, semptomatik prostat hipertrofisi, dar açılı glokom, stenozlu peptik ülser, piloroduodenal obstrüksiyonu, mesanenin boyun obstrüksiyonlarında, hipertiroidi, kardiyovasküler hastalıklar ve hipertansiyonda dikkatle kullanılmalıdır. Avil reaksiyon kabiliyetini azalttığından araç kullanılmamalıdır. 

Avil kullananlarda görme bozukluklarına rastlanması ve dar açı glokomlarında göz içi basıncınında yükselme olabilir. 

Yapılan çalışmalarda Avil'in herhangi bir teratojen etkisi görülmediği halde gebeliğin özellikle ilk üç ayında ancak kesin bir endikasyon varsa kullanılmalıdır.

Yan etkiler
Antihistaminikler, kullanılan ilaca ve kişilere göre değişmesine rağmen, genel olarak şu yan etkileri gösterirler:

- Kardiyovasküler sistemde; hipotansiyon, baş ağrısı, palpitasyon, taşikardi,ekstrasistoller

- Sinir sisteminde; sedasyon, uyku hali, baş dönmesi, koordinasyon bozukluğu, yorgunluk, konfüzyon, rahatsızlık hissi, sinirlilik, titreme,irritabilite, uykusuzluk, öfori, parestezi, bulanık görme, diplopi, vertigo,kulak çınlaması, nevrit, konvülsiyonlar

- Gastrointestinal sistemde; bulantı, kusma, anoreksi, diyare, konstipasyon

- Genitoüriner sistemde; sık idrar yapma isteği, güç idrar yapma, idrar retansiyonu

- Solunum sisteminde; bronşial sekresyonun viskozitesinde artış, burun tıkanıklığı

- Ürtiker, anafilaktik şok, ışığa duyarlılık, ağız ve boğazda kuruluk, aşırı terleme

İlaç etkileşimleri Avil tablet santral etkili ilaçların (örn. trankilizanlar, hipnotikler, sedatifler, anksiyolitik ilaçlar ve opioid analjezikler) nöroleptiklerin, MAO inhibitörlerinin, alkolün etkisini artırdığından bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Kullanım şekli ve dozu
Doz her vakada kişiye göre ayarlanmalıdır. Hayati bir tehditin söz konusu olmadığı hallerde başlangıç dozu mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. Günde 3 mg/kg'ı aşan dozlar kullanılmamalıdır.

Yetişkinlerde ve 12 yaşını aşmış çocuklarda günde 2-3 kere 1 tabletle başlanır ve lüzumu halinde günde 3 kere 2 tablete kadar çıkılabilir. 

Tabletler yemeklerden sonra biraz sıvı yardımıyla çiğnemeden yutulmalıdır. 

Doz Aşımı ve Tedavisi
Antihistaminiklerin yüksek dozlarda kullanılması özellikle çocuklar için tehlikelidir. Avil ile zehirlenme halinde; midriyazis, ağızda kuruluk, taşikardi ve idrar retansiyonu, yorgunluk, uyku hali, deliryum, bazen halüsinasyonlar ve irritabilite, adale kasılması, rijidite (özellikle çocuklarda), çok defa kusma ile birlikte tonik-klonik konvülsiyonlar, vücut ısısının yükselmesi, solunum merkezinin başlangıçta uyarılması ve daha sonra felci, dolaşım kollapsı, derin koma görülebilir. 

Feniramin entoksikasyonunda solunumun desteklenmesi ve kalp-dolaşım fonksiyonunun stabilizasyonu gibi ilk yardım tedbirleri derhal alınmalıdır. Kusma spontan olarak oluşmamışsa, ipeka şurubu ile kusturulur. Kusmayı takiben aktif kömür absorpsiyonu minimuma indirmek için verilir. Eğer kusma sağlanamamışsa ilaç alımını takip eden 3 saat içinde mide lavajı yapılır.

Hipotansiyon tedavisinde vazopressörlerle tedavi yapılır (norepinefrin, fenilefrin, dopamin). Epinefrin verilmemelidir, hipotansiyonu kötüleştirebilir. Konvülsiyon oluşmuşsa, diazepam dahil santral sinir sistemi depresanları verilmemeli; intravenöz, fenitoin kullanılmamalıdır. Özellikle çocuklardaki ateş düşürülmelidir. Ağır vakalarda hemoperfüzyon yapılabilir.

Diürezin artırılması ile feniramin'in itrahı hızlandırılabilir; ancak bu sırada elektrolit ve sıvı dengesi kontrol edilmelidir. Gereği halinde süt çocuklarında ve ufak çocuklarda kan değiştirilmeli veya kan temizlenmelidir.

İçeriği
Satış Durumu Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkod Numarası 8699516750343

Yorumlar


.