İlgili Olanlar

Adet

Bilgiler Hatalımı ?
İLAÇ BİLGİLERİ
Fiyatı 12,71 TL
Formülü
1 film tablette; Vitamin B1 250 mg, Vitamin B6 250 mg, Vitamin B12 1 mg bulunur.

Farmakolojik özellikleri
Endikasyonları
-Vitamin B1, B6 ve B12 yetersizliği için risk faktörü bulunan (bkz. Farmakolojik özellikler) ve/veya zihni ve bedeni çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, iştahsızlık, kuvvetsizlik, kol ve bacaklarda parestezi ve ağrı, titreme, çarpıntı, epigastrik huzursuzluk, kabızlık gibi genel preklinik şikayetleri olan hastalarda. 

-Beriberi, Wernicke-Korsakoff sendromu ve Delirium tremens'te. 

-Alkolik ve diyabetik nöropatiler, nevrit, polinevrit, nevralji, zona, miyalji, artralji, kramp, tremor ve tekrarlayan kusmalarda.

Kontrendikasyonları Bileşimindeki maddelerden birine aşırı hassasiyeti görülenlerde kullanılmamalıdır.
Uyarılar/Önlemler
Bu vitaminlerin yetersizliğine sebep olabilecek risk faktörü olan ve/veya yetersizliğe bağlı genel belirtileri gösteren hastalara hemen Apikobal® verilmesi ile ciddi ve bazen sekel bırakabilen klinik sendromların ortaya çıkması engellenebilir. 

Tavsiye edilen dozların üstünde ve uzun süre kullanılması, B6 hipervitaminozuna yol açabilir. Vitamin B6, levodopa antagonisti olduğundan yalnız levodopa ile tedavi edilen parkinsonlu hastalara verilmemelidir (bkz. Etkileşimler). 

Tam teşhis edilmemiş anemisi olanlarda vitamin B12'nin polisitemi vera ve folat eksikliği olan megaloblastik anemiyi maskeleyebileceği hatırlanmalıdır. Herediter optik sinir atrofisi (Leber hastalığı) olanlarda vitamin B12'nin atrofiyi süratlendirdiği bildirildiğinden kullanılmamalıdır. 

Vitamin yetersizliği tedavi edilirken yetersizlik sebeplerine yönelik tedavi ve eksikliği tespit edilen diğer vitamin ve maddelerin birlikte verilmesi ihmal edilmemelidir. 

Gebelik esnasında yüksek doz piridoksin kullanılmasının yeni doğanlarda görülen "Pyridoxine-dependency" epilepsi nöbetlerinde rolü olduğu sanıldığından dikkatli olunmalı ve bu bebeklerin nöbetlerinin piridoksin verilerek tedavi edildiği hatırlanmalıdır.

Yan etkiler
Nadir olarak allerjik aşırı hassasiyet reaksiyonu bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri
-Günde 5 mg'dan yüksek dozda vitamin B6, birlikte kullanılan levodopanın terapötik etkisini ortadan kaldırır. Levodopa karbidopa ile birlikte kullanılırsa bu etkileşim olmaz. 

-Bir ay süre ile kullanılan günde 200 mg vitamin B6, fenobarbital ve fenitoinin serum konsantrasyonlarını % 50 oranında düşürür. 

-Vitamin B12 absorbsiyonu, ağızdan verilen aminoglikozid antibiyotikler, kolşisin, uzun salınımlı potasyum, amino salisilik asit, antikonvülzanlar ve askorbik asit ile azalır. 

-Birlikte verilen kloramfenikol vitamin B12'nin hematopoietik cevabını antagonize edebilir. 

Laboratuar etkileşimleri: 
Vitamin B1 ve vitamin B6, idrarda Erlich ayıracı ile ürobilinojen testinde ve vitamin B1 fosfotungstat metodu ile idrarda ürik asit tayininde yanlış pozitif cevaba sebep olur.

Kullanım şekli ve dozu
Doktor başka şekilde tavsiye etmediği takdirde; 

- Profilaktik olarak günde 1 tablet, 
- Tedavide günde 2-4 tablet şeklinde kullanılır. 

Semptomlar hafifleyince doz azaltılır. Semptomlar kaybolunca yetersizlik sebepleri de ortadan kalkmışsa tedavi kesilir; devam ediyorsa profilaktik doz uygulanır. 

Doz Aşımı ve Tedavisi Akut doz aşımı durumunda hasta izlenmeli, gerekirse semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
İçeriği
Satış Durumu
Yerli, Beşeri bir ilaçtır 
Reçetesiz satılır

Barkod Numarası 8699527090025

Yorumlar


.