İlgili Olanlar

Adet

Bilgiler Hatalımı ?
İLAÇ BİLGİLERİ
Formülü
10 ml. süspansiyon (1 ölçek ) Albendazol ................................ 200 mg. ihtiva eder. 
Yardımcı Maddeler : Şeker, nipajin, nipasol, tartrazin ve sakkarin sodyum ihtiva eder.
Farmakolojik özellikleri
Endikasyonları Albendazol insanlarda nematodların (yuvarlak kurtların) ve sestodların (şeritlerin) sebep olduğu intestinal barsak helmintiasis enfeksiyonlarının tedavisin Echinococcus granulosus’un sebep olduğu hidatid hastalığın (kist hidatik) tedavisi
Kontrendikasyonları
Albendazol gebelik süresince veya gebelik şüphesi varsa kontrendikedir. 
Albendazol bu maddeye karşı aşırı duyarlılığı (hipersensitivitesi) olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyarılar/Önlemler
Albendazol karaciğerde metabolize olarak böbreklerde itrah edildiğinden karaciğer, böbrek ve hematopoetik fonksiyonları bozuk hastalarda dikkatle kullanılmalı, tedaviden önce ve tedavi sırasında bu fonksiyonlar izlenmelidir.
Gebelik : Albendazol gebelik veya gebelik şüphesi varsa kullanılmamalıdır. Her ne kadar insanlarda kontrollü araştırmalar yapılmamışsa da, Albendazol diğer benzimidazol derivelerinde (Mebendazol, Tiabendazol) olduğu gibi terratojenik ve embriyotoksik potansiyele sahiptir. 
Gebe kalma potansiyeline sahip (15-40 yaş arası) kadınlarda Albendazol adetin birinci gününden itibaren 7 gün içinde alınmalıdır. Bu devrenin dışında kullanılırsa gebelik testi negatifse alınmalı ve tedavi bitiminden 1 ay sonraya kadar kontraseptif (doğum kontrolü) tedbirler uygulanmalıdır. 
Pediatri : Pediatrik yaş gruplarında Albendazol'ün etkileri ile yaş arasındaki ilgiyi konu alan araştırma yapılmamıştır. Ancak bugüne kadar Albendazol ile ilgili pediatrik özel problem bildirilmemiştir.

Yan etkiler
Albendazol tedavisi sırasında bildirilen yan etkiler : 
Gastrointestinal sistem : Bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, anoreksi konstipasyon 
Merkezi sinir sistemi : Baş ağrısı, baş dönmesi, letarji 
Seyrek olarak yüksek dozda Albendazol alanlarda hipersensitivite reaksiyonu (ateş, deri döküntüsü veya kaşıntı), nötropeni ve SGOT, SPGT yükselmesi bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar reversibl olup ilacın kesilmesi ile düzelir. 
Laboratuvar test değerlerindeki değişmeler: 
Serum alanin aminotransferaz (ALT, AGPT) veya serum aspartat aminotransferaz (AST, SGOT) değerlerinde geçici yükselme, nötrofil sayısında geçici azalma.

İlaç etkileşimleri

Probenesid sefalosporinlerle birlikte kullanıldığında bunların böbrek tubuluslarından salgılanmasını azaltarak sefalosporinlerin kan düzeylerinin daha yüksek olmasına ve daha uzun zaman devam etmesine yol açar.


Kullanım şekli ve dozu
BÜYÜKLERDE VE 2 YAŞIN ÜZERİNDEKİ ÇOCUKLARDA :
NEMATODLARIN NEDEN OLDUĞU HELMİNTİYAZİSDE (ASCARİS LUMBRİCOİDES, ENTEROBİUS VERMİCULARİS, NECATOR AMERİCANUS, ANCYLOSTOMA DUODENALE TRİCHURİS TRİCHİURA) günlük dozaj 2 x 200 mg (2 ölçek) (2 x 10 ml) 1 defada toplam 400 mg 1 gün;
SESTODLARIN NEDEN OLDUĞU HELMİNTİYAZİSDE (TAENİA SAGİNATA, TAENİA SOLİUM, HYMENOLEPİS NANA) 2 x 200 mg (2 ölçek) (2 x 10 ml) 1 defada toplam 400 mg 3 gün arka arkaya; KİST HİDATİK HASTALIĞINDA (ECHİNOCOCCUS GRANÜLOSUS) 2 x 200 mg (2 ölçek) (2 x 10 ml) 12 saat ara ile 2 defa toplam 800 mg (2 şişe) 30 GÜN KULLANIM VE GEREKİRSE 15 GÜN ARA İLE 6 KÜR VERİLEBİLİR. 

Sestodların neden olduğu helmintiyazislerde, tedaviden 3 hafta sonra yapılan kontrolde dışkıda parazit veya yumurtaları görülüyorsa tedavi tekrarlanabilir.
Albendazol tedavisi sırasında özel bir rejim uygulamaya veya müshil uygulamaya lüzum yoktur. 
İlacın yemeklerden önce veya sonra veya yemek arasında alınması sonucu etkilemez. 
Akciğer, karaciğer ve periton kistlerinde tedaviye iyileşme görülene kadar devam edilir. Kemik kistlerinin tedaviye cevabı sınırlı olduğundan hastanın daha fazla iyileşmeyeceği anlaşıldığında tedavi kesilmelidir. Kist Hidatik tedavisinde doz günlük kg başına 10 mg şeklinde düşünülüp ikiye bölünerek sabah, akşam da verilebilir. 

Doz Aşımı ve Tedavisi Albendazol'ün spesifik antidotu yoktur. Doz aşımında semptomatik ve supportif tedavi yapılır. Hasta kusturulur veya midesi yıkanır. Arkasından aktif kömür bulamacı ve bir pürgatif verilir.
İçeriği
Satış Durumu Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkod Numarası 8699578090043

Yorumlar


.