İlgili Olanlar

Adet

Bilgiler Hatalımı ?
İLAÇ BİLGİLERİ
Formülü 1 ölçek (5 ml) şurupta, setirizin dihidroklorür 5 mg, sorbitol, sodyum sakkarin, metil paraben, propil paraben, muz esansı bulunur.
Farmakolojik özellikleri
Endikasyonları
- Saman nezlesi (mevsimlere bağlı allerjik rinit ve konjunktivit) 
- Kronik allerjik rinit 
- Allerjik kaşıntılar
- İdiyopatik ürtiker

Kontrendikasyonları Bileşiminde bulunan maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olan kimselere Allerset® verilmemelidir.
Uyarılar/Önlemler
Motorlu taşıt ve tehlikeli makineler kullanılacaksa verilen dozlardan fazlası alınmamalıdır. Uyuşukluk yapabileceği düşünülerek tedbirli olunmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanacak günlük doz yarıya indirilmelidir. 2 yaşından küçük bebek ve çocuklarda kullanılmamalıdır. 

GEBELİK VE EMZİRME
Hayvanlarda yapılan teratojenik çalışmalarda herhangi bir advers etkiye rastlanmamıştır. Buna rağmen gebelik esnasında ve emzirme devresinde ihtiyatlı davranmalı ve Allerset® doktor tarafından zorunlu görülmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan etkiler Psikomotor fonksiyonlarla ilgili objektif testlerde setirizin'le rastlanan sedasyon sıklığının plasebodaki kadar olduğu anlaşılmıştır. Nadir olarak aşırı duyarlılık, baş ağrısı, uyku hali, ajitasyon, ağız kuruluğu ve gastrointestinal bozukluk gibi hafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir. Arzu edilirse günlük doz sabah ve akşam 5'er mg olarak iki ayrı dozda alınabilir.
İlaç etkileşimleri
Bugüne kadar diğer ilaçlarla etkileşimi bildirilmemiştir. Diazepam ve simetidin ile etkileşim belirtisine rastlanmamıştır. Diğer antihistaminiklerde olduğu gibi alkolle birlikte kullanılmamalı; birlikte sedatif kullanıldığı zaman dikkatli davranılmalıdır. 

Antihistaminikler pozitif cilt testi sonuçlarını etkileyebileceğinden cilt testi yapılmadan birkaç gün önce Allerset® kesilmelidir.

Kullanım şekli ve dozu
12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde; Günde 1 defa (10 ml) 2 ölçek 

2-12 yaş arasında; 30 kg'dan az olanlarda: Günde 1 defa 1 ölçek (5 ml) 

30 kg'dan fazla olanlarda: Günde 1 defa 2 ölçek (10 ml). 2 yaşından büyük çocuklarda kullanım süresi 2 ile 4 haftadır. 

Tüm formlar için gerekirse doz, günde 2 defaya bölünebilir. 

Alınış zamanının yemekle ilişkisi yoktur. Tedavi süresi hastalığın tabiatına ve yerine göre doktor tarafından belirlenir. Saman nezlesinde genellikle 3-6 haftalık bir tedavi yeterlidir


Doz Aşımı ve Tedavisi Tek doz halinde 50 mg Allerset® uygulandığı zaman görülen uykulu hal doz aşımının bir belirtisi olabilir. Çok yüksek miktarda bir doz aşımı söz konusu ise, diğer takviye önlemleri ile birlikte mide yıkanmalıdır. Halen setirizinin özel bir antidotu yoktur.
İçeriği
Satış Durumu
Yerli, Beşeri bir ilaçtır 
Reçetesiz satılır

Barkod Numarası 8699527093569

Yorumlar


.