İlgili Olanlar
A-ferin 300 Mg 30 Kapsül
Puan: 4 Oy:8
A-ferin 300 Mg 30 Kapsül

Adet

Bilgiler Hatalımı ?
İLAÇ BİLGİLERİ
Formülü
Farmakolojik özellikleri
Endikasyonları Grip ve soğuk algınlığına bağlı burun akıntısı, aksırma, burun ve boğazda kaşıntı, baş ağrısı, adale ağrısı, boğaz ağrısı, vücut kırıklığı, ateş, nezle, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi durumlara eşlik eden kuru öksürüğün semptomatik tedavisinde kullanılır.
Kontrendikasyonları Pediyatrik popülasyon: A-FERİN kapsül, içerisindeki kodein nedeniyle doktor tavsiyesi olmadan 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Geriyatrik popülasyon: Parasetamolün yaşa bağlı nedenlerle geriyatrik hastalarda kullanımını sınırlayacak bir neden bildirilmemiştir. Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur; fakat, zayıf, hareketsiz yaşlılarda doz ve dozlama sıklığı azaltılmalıdır (bkz. bölüm 5.2.). Klorfeniramin maleatın nörolojik antikolinerjik etkisinin yaşlılarda görülme olasılığı daha fazladır. Bu nedenle daha düşük dozlarda kullanılmalıdır (günlük maksimum 3 kapsül). 4.3. Kontrendikasyonlar • Etkin maddelere, ilacın diğer bileşenlerine veya diğer adreneıjik ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, kontrendikedir. Parasetamol: • Parasetamol ya da diğer bileşenlerden herhangi birine aşırı duyarlılık, Şiddetli karaciğer (Child-Pugh kategorisi > 9) ve böbrek yetmezliği varsa kullanılmamalıdır. Klorfeniramin maleat. Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) klorfeniraminin antikolineıjik özelliklerini şiddetiendirebileceği için; son 14 gün içinde MAO inhibitörü ile tedavi edilen hastalarda kontrendikedir. Bakterilere karşı etkili ilaç olan furazolidon belirgin MAO inhibisyonu yaptığından, A-FERİN KAPSÜL ile birlikte kullanılmamalıdır. Kodein fosfat: • Akut respiratuvar depresyon, kodeine veya diğer opioid analjeziklere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, karaciğer hastalığı olanlarda, alkol bağımlılığı olanlarda, paralitik ileusu olan ya da şüphelenilen hastalarda, akut diyare durumlarında, kafa içi basıncın arttığı durumlarda veya kafa travması geçirenlerde kullanılmamalıdır. • 12 yaşından küçük çocuklarda, • Obstrüktif uyku apne sendromu tedavisi için uygulanan tonsillektomi ve/veya adenodektomi sonrasında, post- operatif ağrı kontrolü için 18 yaş altında, • Riskleri nedeniyle, CYP2D6 ultra hızlı metabolize eden kişiler hangi yaşta olursa olsun kodein kullanımı kontrendikedir. • Emzirme dönemindeki kadınlarda kullanımı kontrendikedir.
Uyarılar/Önlemler
Yan etkiler
İlaç etkileşimleri
Kullanım şekli ve dozu
Doz Aşımı ve Tedavisi
İçeriği A-ferin 300 Mg 30 Kapsül
Satış Durumu Yerli, Beşeri bir ilaçtır. Takibi zorunlu olarak satılır.
Barkod Numarası 8699570150011

Yorumlar


.